Lambert kombi T5 hatası kombide NTC sorunu olduğunu gösterir. Bir diğer anlamı da sıcak su sensoru arızasıdır. NTC, sıcak su senatörüdür ve negatif ısı katsayısı prensibine göre çalışmaktadır. Sıcak su sensörünün görevi kombinin ısısını korumaktır. Bu parça arızalandığında hem kombi çalışmamakta hem de sıcak su ayarı yapılamamaktadır. Çabuk kireçlenme, kısa devre yapma ve oksitlenme sebebiyle çok sık görülen arızadır. Kombinin de çalışmama durumu ise sıcak su sensörünün ana karta bağlı olmasıdır. Ayrıca sıcak su sensoru arızası olmadan kombinin ekranında T5 hatası görülmesi ana kartta sorun olduğunu gösterir.  

Lambert Kombi T5 Hatası Sebepleri

Lambert kombi T5 hatası sorunları ana kart ve sıcak su sensoru kaynaklıdır. Nedenleri arasında;

  • Sıcak su sensörü oksitlenmiş olabilir.
  • Sıcak su sensoru kireçlenmiş olabilir.
  • Sıcak su sensoru kısa devre yapmış olabilir. Sıcak su sensoru suyun içinde bulunduğu için şebeke suyunun sert olmasına bağlı olarak yukarıda bahsedilen 3 sorun çok sık görülür.
  • Ana kart arızalanmış olabilir.

Kombide sıcak su sensoru arıza çok kolay çözülen bir sorundur. Ancak teknik bilgi ve beceri gerektirdiğinden dolayı kullanıcı müdahale etmemelidir. Bu nedenle Lambert Kombi Servisini aramalısınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

444 78 56